Wens Tour
Дотоодын болон гадаадын аялал зохион байгуулагч Вэнс тур аяллын компани.

Манай компани жуулчны бааз болон зочид буудлын хүрээнд гадаадын жуулчидтай харьцаж байсан ажлын туршлага, дотоод гадаадад аялал жуулчлалын мэргэжлээр суралцаж тѳгссѳн мэргэжилтнүүдийнхээ мэдлэг, чадварт тулгуурлан гадаадаас жуулчин хүлээн авах /Inbound/ болон

гадаадад жуулчин илгээх /outbound/ Тур операторын үйл ажиллагааг явуулж эхлээд байна. Манай Аялал жуулчлалын байгууллага ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Япон, АНУ болон Ази, Европийн орнуудаас жуулчин хүлээн авах болон эдгээр орнуудад жуулчин илгээхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Холбоо барих

Онголог Тур Жуулчны Бааз нь Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум, Онгологийн ар царамд байрладаг. Хөвсгөл нуурын баруун эрэгт, Жанхайн даваа даваад 20 км-ийн зайд байрлаж байна.
Н.Билгүүн

Менежер

Хөвсгөл